PREMEDIAPHARM

... partner pro komunikaci ve farmacii a medicíně ...

KONFERENCE

pro farmaceuty a farmaceutické asistenty

REGISTRACE

PHARMACY JARO 2016

 

PERIODIKA

pro odborný personál lékáren, pro lékaře, pro širokou veřejnost

VÝZNAMNÉ DNY

07

Duben

Světový den zdraví
11

Duben

Světový den Parkinsonovy choroby
25

Duben

Světový den malárie
26

Duben

Světový den duševního vlastnictví
28

Duben

Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
30

Duben

Den pracoviště

Vítejte na stránkách společnosti Premediapharm s.r.o.

Naše společnost se věnuje vzdělávacím aktivitám a komunikaci na odbornou i laickou veřejnost v prostředí farmacie a medicíny. 
V této oblasti se pohybujeme od roku 2002. 

Realizované aktivity jsou určeny farmaceutům/farmaceutickým asistentům, lékařům a laické veřejnosti.

Organizujeme odborné konference, vydáváme odborná periodika
a realizujeme projekty pro laiky.

Více informací ...

Snažíme se o zvyšování povědomí
a efektivní komunikaci aktuálních otázek z prostředí farmacie
a medicíny. Sledujeme nové trendy v jednotlivých léčebných
a preventivních postupech, inovativní a optimální řešení v jednotlivých terapeutických oblastech, nově uváděné molekuly či přípravky na trh, dění v oblasti zdravotní péče, legislativní změny apod. Získané informace a zjištění se následně snažíme srozumitelnou formou předávat jednotlivým cílovým skupinám. V rámci projektů pro pacienty se snažíme o edukaci k větší zodpovědnosti ke svému vlastnímu zdraví. 

 Vysokou odbornou a vzdělávací úroveň našich projektů garantují zkušení a uznávaní odborníci v oboru, spolupracujeme se vzdělávacími institucemi a dalšími organizacemi (Česká lékárnická komora, Česká lékařská komora, Česká asociace sester, Farmakologický ústav atd.). 

Nabízíme vysokou míru profesionality v poskytovaných službách, seriózní přístup, spolehlivost, diskrétnost, znalost mediálního prostředí
a dlouhodobé zkušenosti z farmaceutického a lékařského prostředí.