PREMEDIAPHARM

... Váš partner pro komunikaci ve farmacii a medicíně ...

KONFERENCE

pro farmaceuty a farmaceutické asistenty

REGISTRACE

PHARMACY JARO 2017

 

PERIODIKA

pro odborný personál lékáren, pro lékaře, pro širokou veřejnost

Vítejte na stránkách společnosti Premediapharm s.r.o.

Naše společnost se věnuje vzdělávacím aktivitám a komunikaci na odbornou i laickou veřejnost v prostředí farmacie a medicíny. 
V této oblasti se pohybujeme od roku 2002. 

Realizované aktivity jsou určeny farmaceutům/farmaceutickým asistentům, lékařům a laické veřejnosti.

Organizujeme odborné konference, vydáváme odborná periodika
a realizujeme projekty pro laiky.

Více informací ...

Snažíme se o zvyšování povědomí
a efektivní komunikaci aktuálních otázek z prostředí farmacie
a medicíny. Sledujeme nové trendy v jednotlivých léčebných
a preventivních postupech, inovativní a optimální řešení v jednotlivých terapeutických oblastech, nově uváděné molekuly či přípravky na trh, dění v oblasti zdravotní péče, legislativní změny apod. Získané informace a zjištění se následně snažíme srozumitelnou formou předávat jednotlivým cílovým skupinám. V rámci projektů pro pacienty se snažíme o edukaci k větší zodpovědnosti ke svému vlastnímu zdraví. 

 Vysokou odbornou a vzdělávací úroveň našich projektů garantují zkušení a uznávaní odborníci v oboru, spolupracujeme se vzdělávacími institucemi a dalšími organizacemi (Česká lékárnická komora, Česká lékařská komora, Česká asociace sester, Farmakologický ústav atd.). 

Nabízíme vysokou míru profesionality v poskytovaných službách, seriózní přístup, spolehlivost, diskrétnost, znalost mediálního prostředí
a dlouhodobé zkušenosti z farmaceutického a lékařského prostředí.